MAGICKÁ LÓŽE M. S. PATRČKY

Magická lóže M.S. Patrčky byla založena 8. dubna 1990 Jaroměři. Magická lóže je výběrový klub sdružující lidi se zájmem o kouzla a další přidružené umělecké obory. Mezi členy jsou tak amatérští i profesionální kouzelníci převážně z oblasti Východních čech. Magická lóže je zapsaným spolkem a jeho činnost se řídí dle platných stanov. Velmistrem Magické lóže je Martin Langr. Kontakt na něj i na všechny členy naleznete v sekci >>členové<<.

Hlavní činností lóže v současné době je provoz areálu Muzea magie v Jaroměři, jehož autrem je zakladatel a dlouholetý člen lóže a jaroměřský rodák Jaroslav Zach. Ředitelem Muzea magie je Karel Kašpar. Kontakt na něj i podrobné informace o muzeu naleznete v sekci >>muzeum magie<<.


25 let činnosti Magické lóže M. S. P.Magická lóže M. S. Patrčky v roce 2015 oslavila 25 výročí od svého založení. 25 let je již významné období, které stojí za malou rekaptulaci. Během této doby se událo mnoho věcí a samotnou Magickou lóží prošla celá řada kouzelníků. Jako velmistr ve vedení magické lóže se v průběhu let vystřídali Jaromír Ježek, Karel Kašpar a do dnešních dní úřadující Miloš Malý. V současné době magickou lóži tvoří 18 členů z nich 4 jsou čestnými členy. Poslední opona se bohužel zavřela za 4 významnými členy a výbornými kouzleníky.

Za 25 let Magická lóže uspořádala mnoho akcí a setkání nejen pro kouzelníky, ale i širokou veřejnost. Pro připomenutí šlo uspořádání Mistrovství republiky v moderní magii, Mezinároní festival kouzel, Galaprogramy, pořady u památníku M. S. Patrčky, soutěže mladých kouzelníků, dětský den s vláčkem, setkání kouzelnických klubů, otevření Muzea magie, pravidelné pořady u muzea, magické potlacy a mnohá další.

Činnosti magické lóže a jejich členů si často všímají i média a tak nikoho nemohou překvapit desítky čánků a reportáží v novinách či rozhlase, rozhlasová beseda v přímém vysílání i televizní reportáže o Jaroslavu Zachovi, Muzeu magie, finalistovi talentové soutěže Miloši Malém či talk show s Duo Carlos.

Členové magické lóže si velice cenní všech uznání, kterých se jejich činnosti dostává. Především potom spokojených diváků a návštěvníků Muzea magie. S velkým nasazením se všichni pouštějí do další společné činnosti a těší se, že společně oslaví i další významná jubilea.

Trocha historie o Magické lóži M. S. P.

Magická lóže vznikla v roce 1990 v Jaroměři na Šlejfírně (tedy v místě dnešního Muzea magie). Zakladatelem byl jaroměřský rodák Jaroslav Zach. Na počátku ovšem nesla jméno Unie magiků Východní Čechy. "Magická lóže" se do názvu dostalo až později v návaznosti na Lóži Ponrepo, kterou založil Viktor Ponrepo (vlastním jménem Dismas Šlambor). Ten žil na přelommu 19. a 20. století a cestoval s kouzelným divadlem. Po objevu filmu založil v Praze první stále Bio Ponrepo.
Ke konečné úpravě názvu došlo až po historickém objevu prvního principála kouzelného divadla na našem území - Michala Siloráda Patrčky. Magická lóže nyní hrdě nese jeho jméno. A to i proto, že je úzce spjat s Jaroměří, kde je i pochován. M. S. Patrčka byl na základě aktivity magické lóže uznán za patrona českých kouzelníků.

Za dobu své existence stáli členové lóže u realizace mnoha akcí pro širokou veřejnost, které často měly i mezinárodní účast a ohlas. Za všechny jem ožné uvést Mistrovství republiky v moderní magii, mezinárodní festival kouzel, uskutečnění rekordu v délce pohřbení fakíra, Kouzelnická galapřestavení a mnohá další setkání a vystoupení. Za významný zlom v činnosti lóže lze považovat rok 2009, kdy bylo veřejnosti slavnostně otevřeno Muzeum magie. Muzeum je výsledkem celoživotní práce Jaroslava Zacha, který byl významným profesionálem, ale i historikem a teoretikem kouzel. Od tohoto okamžiku se areál muzea stal hlavní náplní činnosti lóže i místem pro pořádání různých akcí pro veřejnost.
  Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
 
© Magická Lóže M.S. Patrčky 2017
webmaster